Легализация

Ние правим легализация и заверка на документи от и за България и чужбина, за да можете да ползвате документите си навсякъде по света.

Качеството и професионализма на Парола Плюс не са само на думи:

 • сертификат за покрит европейски стандарт за качество на процеса на преводаческите услуги – EN 15038:2006
 • официален партньор на МВнР, с договор за легализация и извършване на официални преводи на документи – подновен на 15.01.2013 година
 • администратор на лични данни, гарантиращ сигурността и конфиденциалността на информацията

Легализация на документи

Какво е легализация?

Легализация означава даден документ да се сдобие със специалното удостоверение Апостил, което гарантира неговата истинност. За да бъдат истинни и легални, всички документи, предназначени за страни по Хагската конвенция, трябва да бъдат апостилирани от съответното министерство, отговарящо за дадения документ. За граждански документи по Виенската конвенция се поставя триезичен апостил в дадената община, тогава документа не се нуждае от превод и легализация.

Защо ми е да легализирам документ?

За да може вашият документ да бъде истинен и легален извън и в страната. Разбира се има и документи, за които е достатъчен само официален превод в зависимост от случая за който Ви трябва.

Моля обърнете се към нас за повече информация.

Колко дълго отнема легализацията?

Сроковете и сумите са различни, в зависимост от това, къде трябва да бъде заверен дадения документ.

 • За полагане на Апостил в Министерство на правосъдието срока е 4 работни дни, след което се внася за заверка на подписа на преводача във МВнР от нас .
 • За Национален център за информация и документация (НАЦИД) – полагане на Апостил 5 работни дни .
 • За легализиране на документ в Общинска администрация срока е: 5 работни дни
 • За легализиране на документ в Министерство на външните работи на Р.България срока е:
  • Нормална поръчка – 4 работни дни
  • Бърза поръчка – 2 работни дни

При други казуси, моля свържете се с нас. Консултацията е безплатна.

Изисквания за документи ЗА чужбина, подадени за превод и легализация:

Общински удостоверения – удостоверение за раждане, граждански брак, семейно положение, гражданство, постоянен адрес, акт за смърт и др. Легализира се дубликат (издава го общината, издала оригинала). Заверява се в Консулски отдел на МВнР.

Свидетелство за съдимост – легализира се оригинал, върху който трябва да има положени два свежи подписа: на съдия и на секретар, както и печат на съответния съд. Заверява се в Министерство на правосъдието и Консулски отдел на МВнР.

Съдебно решение – легализира се оригинал или препис със свеж подпис на съдия или трите имена и свеж подпис на секретар.

Пълномощно или Декларация – легализира се оригинал с нотариална заверка и подпис на декларатора или уполномощителя.

Диплома за средно образование, Диплома за висше образование, Приложение на диплома за висше образование – нотариално заверено копие се заверява в Министерство на образованието. Преводът се заверява в Консулски отдел на МВнР.

Медицинско свидетелство – легализира се оригинал с вписани всички прегледи, включително за васерман и спин. Заверява се в Министерство на здравеопазването и Консулски отдел на МВнР. Имунизационен паспорт на дете (не здравна книжка) трябва да включва всички направени до момента имунизации.

Удостоверение от банка – легализира се оригинал с два свежи подписа и се заверява в БНБ и Консулски отдел на МВнР.

Устав – легализира се нотариално заверено копие, с нотариална заверка на подписа на управителя и се заверява в Министерство на правосъдието и Консулски отдел на МВнР.

Служебна бележка – легализира се нотариално заверено копие с подпис на Управителя и се заверява в Министерство на правосъдието и Консулски отдел на МВнР.

Важно: когато Ви издават съответните документи, внимателно проверявайте верността и коректността на насените данни, за да няма пропуски и грешки! Ние не можем да правим абсолютно никакви промени върху документите или в преводите!

Изисквания за документи OT чужбина, подадени за превод и легализация:

Всички документи, издадени в чужбина, без значение дали са копия или оригинал, трябва да имат Апостил, за да бъде заверен преводът им от Консулски отдел на МВнР.

Съществуват две изключения:

 • документи, издадени от страни, с които се прилага режим на освобождаване на документи за легализация, предвидени в двустранни договори за правна помощ между тези държави и Република България: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларус, Виетнам, Грузия, Кипър, КНДР, Куба, Либия, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска федерация, Сърбия (Договорът с бивша ФНР Югославия се прилага и за държавите Босна и Херцеговина, Словения и Хърватска), Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Чехия (правоприемник по договора е и Словакия).

Тези документи могат бъдат легализирани без Апостил, но задължително трябва да са оригинали и да имат оригинални последни подписи и печати на държавна инстанция.

 • документи, издадени в Канада, Кувейт и Индия.

Тези документи трябва да имат оригинален печат на нашето посолство в съответната държава.

Важно: Консулски отдел на МВнР не заверява преводите на документи, направени в чужбина!

За повече и по-подробна информация, се свържете с нас.

Ние правим легализация и заверка на документи от и за България и чужбина, за да можете да ползвате документите си навсякъде по света. Парола Плюс е официален партньор на МВнР, с договор за легализация и извършване на официални преводи на документи.