Редакция на текстове

Добрият превод не е само граматически верен. За да бъде наистина качествен, един текст трябва да е адаптиран според приложението му и към кого е адресиран.

Редакция на текстове

Възлагане на обработка на вече извършен превод:

  • Изчитане, граматическа редакция и корекция – 20% от стойността на превода;
  • Изчитане, смислова, терминологична, стилова редакция и корекция – 50% от стойността на превода;
  • Цялостна редакция и корекция на текст – 80% от стойността на превода.

Доверете се на нашите професионални редактори за гарантирано добри резултати!

Най-често редактираме:

  • дипломни работи
  • договори
  • бизнес-планове
  • съдържание на уебстраници
Направи своята онлайн заявка сега!