Устни преводи

Предлагаме устен превод за всякакви битови и работни ситуации. Можете да разчитате на нас за изповядване на сделки, преговори, дублаж на медийни продукции, неофициални срещи, придружаване на чужденци – ние сме до вас!

Устни преводи на над 35 езика

Можете да разчитате на нашите професионалисти за всякакви поводи:

  • Симултанен превод – превод от кабина в момента на говорене; извършва се от екип от двама преводачи
  • Консекутивен превод – превод с изчакване при различни преговори, семинари, конференции, предавания. В зависимост от естеството и обема на работата се извършва от един или повече преводачи
  • Дублаж за външна продукция – превод и дублаж на видео или аудио файлове в студио.
  • Придружаване и асистиране на чужденци, в работни и битови ситуации – придружаване и асистиране при пътуване, служебни срещи, настаняване в хотели, посещение на мероприятия или всяка друга ситуация, изискваща познаване на обстановката и езика.

Нашите условия:

  1. Времето, в което преводачът е ангажиран от вас, се включва в цената, независимо дали има същински превод;
  2. Заявяването за устен превод от страна на клиента трябва да бъде най-малко 3 до 5 работни дни преди датата на извършване на устния превод;
  3. Агенцията таксува устните преводи на половин час, като първият час е винаги пълен;
  4. При преводи извън София, включително в районите около околовръстното шосе и след него, клиентът поема за своя сметка транспорта в двете посоки;
  5. При преводи в страната и чужбина, клиентът заплаща транспорта в двете посоки, храната и настаняването на преводача.
Направи своята онлайн заявка сега!