Кандидатстване в Англия– медицински университети, Оксфорд и Кеймбридж

Тъй като наближават сроковете за кандидатстване в медицинските висши учебни заведения в Англия, както и в университетите Оксфорд и Кеймбридж (повече информация за крайните дати за подаване на документи за пролетния семестър можете да видите в меню „Полезно“), в тази статия ще разгледаме процеса на кандидатстване, както и преводната подготовка на необходимите документи.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстващите за бакалавърски програми в Кеймбридж, Оксфорд и медицинските университети в Англия, е 15 октомври (срокът за подаване на документи за магистърските варира според специалността). Необходимите документи, включително и преведената и легализирана диплома за завършено средно образование (ако кандидатстващият желае да започне бакалавърска степен) или за завършена бакалавърска степен (ако кандидатурата е за магистърска степен), трябва да бъдат подадени не по-късно от 18 часа английско време на 15 октомври чрез системата UCAS (Undergraduate Courses at University and College), като кандидатстващите могат да изберат до 5 курса, но не повече от 1 специалност в съответния университет (когато се кандидатства за Оксфорд и Кейбридж).

Необходимите документи могат да са различни, в зависимост от избраната специалност, но стандартните изисквани документи за кандидатстване включват:

  1. Една или две академични препоръки.
  2. Преведена и легализирана диплома (за чуждестранните студенти).
  3. Сертификат за владеене на английски език.
  4. Копие от документ, удостоверяващ какви предмети е изучавал кандидатстващият.
  5. Диплома за завършено образование.
  6. Предишни разработки и предложение за тема за научно изследване (ако е приложимо към специалността).
  • Кандидатстване в медицинските университети в Англия

Освен документите, подадени в UCAS, всички студенти, кандидатстващи за стандартното медицинско образование в Англия, трябва да издържат успешно Био-медицинския тест за прием (Bio-Medical Admissions Test, BMAT). Кандидатстващите за специалността ветеринарна медицина в Кеймбридж също трябва успешно да положат изпита.

  • Кеймбридж

Студентите, които кандидатстват в Кеймбридж, трябва да попълнят и Допълнителния въпросник за кандидатстване (Supplementary Application Questionnaire) или Предварителната бланка за кандидатстване (Cambridge Online Preliminary Application), след като кандидатстващите са подали документите си за студентските курсове в университета чрез системата UCAS.

При кандидатстването за някои специалности в Кейбридж е възможнос кандидатите да бъдат подложени на допълнителни тестове или да бъдат помолени да изпратят свои писмени разработки. Одобрените при този сертификационен процес кандидати биват поканени на интервю в университета. Кандидатстващите за някои специалности трябва да положат тест по време на интервюто.

  • Оксфорд

Освен изброените документи, кандидатстващите в Оксфорд не се налага да полагат допълнителни тестове, преди да бъдат одобрени за интервю в университета. Както и кандидатстващите Кеймбридж, така и кандидатстващите в Оксфорд трябва да се справят с тестови задания по време на интервюто.

  • Превод и легализация на дипломите

За кандидатстване в чужбина винаги е необходимо кандидат-студентските документи да бъдат преведени и легализирани. Преводът на дипломите за завършено средно образование или за завършено висше образование за степен бакалавър се извършват от сертифицирана преводаческа агенция (агенция „Парола плюс“ притежава сертификат за покрит европейски стандарт за качество на процеса на преводаческите услуги EN 15038:2006).

След като дипломата е преведена, нотариално завереното ѝ копие се изпраща в Министерството на образованието, където се извършва легализацията ѝ. Това процедурата, при която на документа се поставя апостил от правителственото ведомство, отговорно за издаването на документа. Когато документът, който трябва да се легализира, е превод на диплома, апостил трябва да се постави от Министерството на образованието и науката (МОН), като легализираният превод трябва да се завери и от Консулския отдел на Министерството на външните работи (МВнР).

Срокът за полагане на апостил в МОН е 5 работни дни, а заверката на превода в МВнР отнема до 4 работни дни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *