Процесът на кандидатстване в университет в Ирландия

Процесът на кандидатстване в университет в Ирландия

Кандидатстването в Ирландия зависи в много голяма степен за каква програмата се кандидатства, както и от произхода на кандидат-студента. Системата на висшето образование в страната е разделено на три цикъла: бакалавърска степен (първи цикъл), магистърска степен (втори цикъл) и докторска степен (трети цикъл). В настоящата статия ще разгледаме какви стъпки трябва да премине кандидат-студентът от Европейския съюз, за да завърши успешно процеса на кандидатстване в университет в Ирландия.

Кандидатстване за бакалавърски програми

Ако студентът кандидатства за пръв път в държавен университет или колеж в страната, той или тя ще трябва да подаде кандидат-студентските си документи в Централния офис за кандидатстване (ЦОК). Служителите в офиса не взимат решение дали кандидат-студентът ще бъде приет в желаните от него специалност и университет. Институцията действа като централизиран орган за събиране на документите на кандидатстващите. Документите могат да се подадат на хартиен носител или онлайн.

Приемът се извършва от самите учебни заведения според точкова система. Минималният брой точки за всяка специалност и за всеки университет се публикуват на сайта на ЦОК.

Календарът за кандидатстване във висшите учебни заведения в Ирландия е следният:

  • 5 ноември – начало на кандидат-студентската кампания и на приемането на документи.
  • 20 януари – до тази дата кандидат-студентите се възползват от намаление при подаването на документите
  • 1 февруари – край на приемането на кандидат-студентски документи
  • април – провеждане на интервютата с одобрените кандидат-студенти
  • 1 май – край на приемането на късно подадените документи

Кандидат-студентите могат да променят избраната от тях програма и/или университет в платформата на ЦОК. В периода до 31 януари промяната е безплатна, а след тази дата за всяка промяна на желанията се заплаща такса в размер на £10.

Минимумът от кандидат-студентски документи (които могат да варират в зависимост от избраната специалност и университет) включва преведена и легализирана диплома за завършено средно образование и сертификат, удостоверяващ, че кандидат-студентът владее английски език на определено ниво. Сертификати, приемащи се от всеки университет в страната, са TOEFEL и IELTS. Най-често минималният брой точки на кандидат-студента, който е положил TOEFEL, трябва да е поне 570 (при традиционния формат на изпита) или 90 (за тези, които са го положили онлайн), а за кандидат-студентите, които са държали IELTS – поне 6,5.

Кандидатстващите за някои специалности трябва да отговарят на специфични изисквания. Например кандидатстващите математика трябва да докажат, че са покрили определен хорариум от часове по предмета. Кандидатстващите в медицинските университети трябва да положат успешно Входния тест за медицинските професии (Health Professions Admissions Test).

Кандидатстване за магистърска програма

Процесът на кандидатстване за магистърски програми в Ирландия е до голяма степен улеснен. За разлика от кандидат-студентите, които подават документи за пръв път, кандидатстващите за магистърска програма в страната трябва да подадат документите си директно до университета или колежа, в който искат да учат. Разбира се, те трябва да притежават диплома за бакалавърска степен. Информация за необходимите документи, както и онлайн бланка за кандидатстване, са достъпни на сайтовете на всеки университет в страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *