Кандидатстване във финландски университет

Кандидатстване във финландски университет

До изтичането на крайния срок за кандидатстване във висше учебно заведение във Финландия остават три месеца. Затова в тази статия ще ви запознаем с процеса на кандидатстване в университетите в северната държава.

Кандидат-студентската кампания за бакалаврите в страната започва през декември. Различните университети поставят началото на приема на документи на различна дата, но най-често кампанията се открива в средата на месеца. В зависимост от конкретното висше учебно заведение или програма, срокът за подаване на кандидат-студентски документи може да бъде различен. За повечето университети във Финландия крайният срок е последната седмица на януари. Изключение прави Университета на Турку, който за някои специалности започва кандидат-студентската кампания на четвърти февруари, като крайните срокове за подаване на документите са 29 януари и 29 февруари, отново в зависимост от конкретната програма.

Кандидат-студентските документи се подават в агенцията за Университетски прием на Финландия (University Admissions Finland или UAF). В случаите, при които кандидат-студентът кандидатства в повече от един университет, той трябва да изпрати отделен пакет от документи за всяко учебно заведение. Изключение правят документите, удостоверяващи ниво на владеене на език, както и банковата сметка/сметки. Агенцията не поставя ограничения пред броя програми, за които кандидат-студентът може да кандидатства. Въпреки това някои университети имат изисквания за програмите, за които кандидат-студентите могат да подадат документи. Те винаги посочват тези изисквания на страниците си.

Всички документи, издадени от официални български институции, трябва да преведени и легализирани (тоест трябва да носят апостил на Министерството на външните работи и/или на институцията, отговорна за издаването им), а препоръките, релевантните награди за извънучебна дейност и т.н. – само преведени. Агенцията не оценява кандидатите според подадените от тях документи, а действа като посредник между кандидат-студентите и учебните заведения. Документи, подадени до агенцията, не се връщат на кандидатите, които могат да ги изпратят по електронната ѝ поща или на хартиен носител чрез куриер.

Въпреки че има различия в зависимост от конкретната специалност, която кандидатстващият е избрал, основният набор от документи включва 3 общи групи:

  • Сертификат, удостоверяващ владеенето на език – кандидат-студентите не са ограничени в избора си на сертификационна агенция, но всички програми на английски имат изискване за минимално покрито ниво.
  • Образователни документи – в тази категория попадат всички документи, които кандидат-студентът трябва да представи, за да удостовери придобитата образователна степен. Най-важният документ е дипломата за завършено средно образование (ако кандидат-студентът кандидатства за бакалавърска програма). В тази категория са и всички останали документи, удостоверяващи придобити умения или специализации, както и мотивационните писма, ако има такива. Кандидатстващите трябва да представят преведени и легализирани копия на документите си.
  • Други документи – това са документите, изисквани при кандидатстването за някои конкретни специалности. Те са различни в зависимост от университета и програмата, а повече информация за тях може да се намери на интернет страниците на образователните институции.

Кандидатстващите могат да намерят допълнителна информация за необходимите документи, както и за бакалавърските програми, в националната образователна платформа studyinfo.fi.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *