Кандидатстване в университет в Испания

Кандидатстване в университет в Испания

Испанските университети са непознати за много български кандидат-студенти. Въпреки това страната предлага добри условия за висше образование и затова в тази статия ще ви запознаем с процеса на кандидатстване, както и с висшите учебни заведения в държавата.

Както почти всички държави, условията за подаване на документи се различават в зависимост от държавата, от която е кандидат-студентът. Българските кандидат-студенти могат да подадат документите си посредством системата за онлайн кандидатстване, наречена Universidad Nacional de Educación a Distancia или накратко UNED, в която попълват формуляр за кандидатстване (solicitud de inscripción). След като формулярът е попълнен, кандидат-студентът трябва да го разпечата и да го изпрати по пощата до адреса на университета. Освен формуляра, той трябва да изпрати и преведени и легализирани документи за завършено средно образование (ако кандидатства за бакалавърска програма в Испания).

Понякога е необходимо кандидат-студентите да изпратят и сканирано копие от личната си карта. Информация за такова изискване може да се намери на сайта на UNED.

Образователните регулации в страната не задължават кандидат-студентите да представят документ, сертифициращ нивото на владеене на език. Въпреки това, ако испанският език не им е матерен и не са изучавали испански в училище, университетите може да имат изискване за представяне на сертификат за покрито ниво на владеене на езика. Сертификатът, който се признава от всички университети в страната, е DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).

Кандидат-студентите трябва да положат и входен изпит, наречен Selectividad. Изпитът се състои от 4 части:

  • Анализ на текст – на кандидат-студента се представят два текста на испански, от които той избира един, като трябва да отговори на въпроси, свързани със съдържанието му.
  • Въпроси – когато подава документите си за Selectividad, кандидат-студентът трябва да избере по какво ще бъде вторият модул на изпита. Възможностите са история на философията или история на Испания.
  • Изпит по чужд език – кандидат-студентът трябва да издържи изпит по един от следните езици: английски, френски, немски, италиански или португалски.
  • Тест по предмет – в последният модул на изпита кандидат-студентите полагат тест по конкретен предмет. Предметите се делят на две основни групи, в зависимост от това дали специалността, за която кандидат-студентът кандидатства, е технологична/хуманна или свързана с изкуствата.

Дванадесет от испанските университети са сред 500-те най-добри университета на света според класацията QS World University Ranking за учебната 2014-15 година. Най-високо в класацията се подрежда Университетът на Барселона (основан 1450 г.), който е на 166-та позиция. Само на седем позиции след него е класиран Автономният университет на Барселона. Той е на 10-та позиция в класацията Top 50 Under 50, която подрежда най-добре представящите се „млади“ учебни заведения. На 212-то място е едно от най-големите висши учебни заведения в Испания – Мадридският университет Компултенсе. Челната петица на испанските университети се допълва от Университета на Навара (254-то място) и Университета Помпеу Фабра (298-ма позиция).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *