Приемът на кандидат-студенти в Германия – срокове, стъпки и съвети

Приемът на кандидат-студенти в Германия – срокове, стъпки и съвети

Всяко кандидатстване в университет, особено когато става въпрос за чуждестранен такъв, отнема време – не само за подготовка на всички необходими кандидат-студентски документи, но и за тяхното предаване и обработка. И тъй като сроковете за подаване на документи за зимния семестър в повечето немски университети са от началото на май до 15 юли, в тази статия ще ви запознаем с процеса на кандидатстване в Германия.

Кандидат-студентите имат два срока за подаване на документите си, в зависимост от това дали кандидатстват за зимния семестър, или за летния. Срокът за кандидатстване за летния семестър започва от началото на декември и продължава до 15 януари. Кандидат-студентите получават писмо, че са приети в периода февруари-март, а ако тяхната кандидатура е отхвърлена, те биват уведомени през март или април. Кандидатстващите за зимния семестър получават писмата си през август или септември, а ако не са приети – през септември или октомври.

Кандидат-студентите могат да изпратят документите си посредством три различни канала. Това са системата uni-assist, Тръстът за приемане на документи за висше образование или като изпратят кандидат-студентските си документи директно до университета, в който желаят да бъдат приети.

  • Uni-assist – кандидат-студентите, които използват платформата, трябва да изтеглят бланката за кандидатстване от сайта, да я разпечатат и да я изпратят заедно с другите необходими документи. Таксата за кандидатстване в 1 университет е 75 евро, като кандидатстващите плащат по 15 евро за всеки следващ. Обработката на документите от страната на uni-assist отнема между 4 и 6 седмици.
  • Подаване на документи директно към университета – някои университети начисляват такси за разглеждане на кандидат-студентските документи.
  • Използване на услугите на Тръста за приемане на документи за висше образование – организацията не начислява такси за приемането и насочването на кандидат-студентските документи към висшите училища в страната.

Документите, които кандидат-студентите трябва да изпратят, обикновено включват:

  • Преведена и легализирана диплома за завършено образование.
  • Паспортна снимка.
  • Заверени копия на всички документи, удостоверяващи академични постижения (ако кандидат-студентът подава документи за магистърска степен и е учил в университет).
  • Копие на личната карта.
  • Документи, удостоверяващи ниво на владеене на чужди езици.

Някои документи, издадени на английски език, също се приемат от университетите в Германия. Всички документи, изпратени от кандидат-студентите, трябва да бъдат преведени и легализирани, като заверката им може да се направи и от немската дипломатическа мисия в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *