Кандидат-студентската кампания в Норвегия

Кандидат-студентската кампания в Норвегия

Редовният срок за подаване на кандидат-студентски документи за висше учебно заведение в Норвегия вече тече. Въпреки че кандидатстващите трябва да имат предвид, че някои висши учебни заведения в страната провеждат предварителни квалификации за желаещите да се обучават там, кампанията за кандидатстване в северната страна започва на 1 декември и продължава обикновено до 15 март, а началото на есенният семестър е през август. Затова в тази статия ще разгледаме какъв е процесът на кандидатстване в Норвегия.

Първата стъпка за кандидатстващите е доказването на степента на владеене на английски език. Кандидатстващите, произхождащи от държава членка на Европейския съюз, не са длъжни да се явяват на изпит за удостоверяване на нивото на английски език, ако отговарят на някой от следните фактори:

  • Могат да докажат, че са изучавали езика в продължение на поне 7 години като първи чужд език в началното и средното си образование и имат сертификат за това. В изключителни случаи се разрешава кандидатът да удостовери, че владее английски език по други начини.
  • Имат завършена бакалавърска степен, на английски език.
  • Имат квалификация A-level за завършено средно образование.

Ако курсът е на норвежки език, всички учащи, които не са родом от или завършили средното си образование в Норвегия, трябва да удостоверят ниво на владеене на норвежки език. Въпреки че отделните университети могат да приемат и други сертификационни документи, удостоверяващи нивото на владеене на езика, най-разпространените начини за сертифициране са:

  • Успешно издържан изпит по норвежки език за ниво Vg3, положен пред норвежко средно училище.
  • Положен изпит по норвежки език на ниво 3 за чуждестранни студенти в норвежките висши учебни заведения.
  • Успешно издържан едногодишен курс по норвежки език във ВУЗ в страната.
  • Издържан изпит по норвежки на напреднало ниво (по-известно като Bergenstesten).
  • Придобиване на ниво B2 или по-високо на норвежкия изпит за имигранти.

Освен удостоверяването на владеене на норвежки и английски на определено ниво, кандидат-студентите трябва да приложат и диплома за завършено средно образование, ако кандидатстват за бакалавърска степен в страната. Дипломата трябва да е преведена и легализирана. Освен тези общи условия за кандидатстващите, всеки отделен университет в Норвегия може да прилага индивидуални изисквания към кандидат-студентите. Най-често те са свързани с показването на определено ниво на познания по конкретната академична дисциплина, по която кандидатстват. Всички изисквания се публикуват на сайтовете на висшите учебни заведения в страната.

Изискванията за прием на кандидат-студенти в магистърските програми в Норвегия зависят изцяло от отделните университети. Общото изискване е, че кандидат-студентът трябва да притежава диплома за бакалавър, като следването не може да е било по-малко от 3 години. Освен това повечето университети често изискват кандидатът да е изучавал предмети, свързани с магистърската програма, през период от поне година и половина по време на следването си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *