Кандидатстване в Англия– медицински университети, Оксфорд и Кеймбридж

Кандидатстване в Англия – медицински университети, Оксфорд и Кеймбридж

Тъй като наближават сроковете за кандидатстване в медицинските висши учебни заведения в Англия, както и в университетите Оксфорд и Кеймбридж (повече информация за крайните дати за подаване на документи за пролетния семестър можете да видите в меню „Полезно“), в тази статия ще разгледаме процеса на кандидатстване, както и преводната подготовка на необходимите документи.