Приемът на кандидат-студенти в Германия – срокове, стъпки и съвети

Приемът на кандидат-студенти в Германия – срокове, стъпки и съвети

Всяко кандидатстване в университет, особено когато става въпрос за чуждестранен такъв, отнема време – не само за подготовка на всички необходими кандидат-студентски документи, но и за тяхното предаване и обработка. И тъй като сроковете за подаване на документи за зимния семестър в повечето немски университети са от началото на май…