Какво висше образование предлага Норвегия?

Какво висше образование предлага Норвегия?

Норвегия е държава, която предлага на бакалаврите и магистрите, избрали да учат там, богато разнообразие от университети. Някои са държавни, а други – частни; някои са специализирани, други предлагат широк набор от курсове, а трети са т.нар. „университетски колежи“, които предлагат професионално обучение в тясно специализирани направления. През тази учебна…

Кандидатстване във френско висше училище

Кандидатстване във френско висше училище

След като в миналата статия разгледахме в какви са възможностите за получаване на висше образование във Франция, в настоящата ще видим как кандидат-студентите могат да бъдат приети в някой от тези учебни заведения. Първата стъпка за приема на гражданин на Европейския съюз във френски университет е подаването на заявление за…

Кандидатстване в университет в Испания

Кандидатстване в университет в Испания

Испанските университети са непознати за много български кандидат-студенти. Въпреки това страната предлага добри условия за висше образование и затова в тази статия ще ви запознаем с процеса на кандидатстване, както и с висшите учебни заведения в държавата. Както почти всички държави, условията за подаване на документи се различават в зависимост…