Приемът на кандидат-студенти в Германия – срокове, стъпки и съвети

Приемът на кандидат-студенти в Германия – срокове, стъпки и съвети

Всяко кандидатстване в университет, особено когато става въпрос за чуждестранен такъв, отнема време – не само за подготовка на всички необходими кандидат-студентски документи, но и за тяхното предаване и обработка. И тъй като сроковете за подаване на документи за зимния семестър в повечето немски университети са от началото на май…

Кандидатстване в университет в Испания

Кандидатстване в университет в Испания

Испанските университети са непознати за много български кандидат-студенти. Въпреки това страната предлага добри условия за висше образование и затова в тази статия ще ви запознаем с процеса на кандидатстване, както и с висшите учебни заведения в държавата. Както почти всички държави, условията за подаване на документи се различават в зависимост…

Процесът на кандидатстване в университет в Ирландия

Процесът на кандидатстване в университет в Ирландия

Кандидатстването в Ирландия зависи в много голяма степен за каква програмата се кандидатства, както и от произхода на кандидат-студента. Системата на висшето образование в страната е разделено на три цикъла: бакалавърска степен (първи цикъл), магистърска степен (втори цикъл) и докторска степен (трети цикъл). В настоящата статия ще разгледаме какви стъпки…